01/03: Phật Học Tinh Yếu (Thiên thứ nhất)

9
3Phật Học Tinh Yếu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm biên soạn
Trọn bộ 3 thiên

URL danh sách phát:

* Nội dung:

Ðôi lời phi lộ
Chương một – Xã hội Ấn Ðộ trước khi đức Phật ra đời
Chương hai – Nền học thuyết Ấn Ðộ trước Phật giáo
Chương ba – Dòng dõi đức Phật
Chương bốn – Ðức Thích Tôn trước khi thành đạo
Chương năm – Ðức Thích Tôn sau khi thành đạo
Chương sáu – Bốn kỳ kết tập
Chương bảy – Kinh điển đạo Phật
Chương tám – Sự phân phái của đạo Phật
Chương chín – Giáo nghĩa các bộ phái
Chương mười – Tiểu thừa và Ðại thừa
Chương mười một – Sự phát triển của Tiểu thừa
Chương mười hai – Sự phát triển của Ðại thừa

Nguồn: https://uwallpaperhd.com/

Xem thêm bài viết khác: https://uwallpaperhd.com/tinh-yeu/

9 COMMENTS

 1. 5:40 Nam Mô A Di Đà Phật – Thích Trí Thoát Tụng – Ấn Phẩm Cúng Dường 01/2011 – Nhạc Thiền Tịnh Tâm

 2. Dạ . Cho con hỏi là quyển sách này các vị biết nó bán ở đâu ko ạ? Có vị nào biết chỉ cho con nhé.

 3. Niệm Phật xả bỏ vạn duyên.
  Niệm Phật chẳng khác tu Thiền là bao.
  Pháp môn phương tiện để vào.
  Luân hồi sanh tử.hành trì cạn sâu.

  Niệm Phật là để vãng sanh.
  Niệm Phật không phải cầu Danh.Lợi.Tài.
  Niệm Phật là muốn kiếp lai.
  Không còn sanh tử.đài sen đở mình.

  Niệm Phật cốt để vãng sinh.
  Niệm Phật không phải để mình cho oai
  Niệm Phật rộng khắp muôn loài.
  Môn sinh tứ chúng đồng cùng niệm chung.

  Đừng để đến lúc lâm chung.
  Cận kề sinh tử giựt mình mới hay.
  Lúc đi đứng hay ngồi nằm.
  Sáu thời nhiếp phục hồng danh Di Đà.

  Mấy lời khuyến cáo gần xa.
  Ráng mà niệm Phật miên trường đừng quên.
  Mình tu cũng nhắc người tu.
  Đừng nên tạo nghiệp xoay vần tử sinh.

  Về nơi Phổ Tịnh thanh nhàn.
  Bạn thân Bồ tát và hàng Thanh văn.
  Chắc thành Phật.chắc vãng sanh.
  Phật Đà không dối.Như Lai chẳng lừa.

  Phải Tin.phải Nguyện.phải Hành
  Một đời tu Niệm đắc thành Phật thôi.
  Vãng sanh nhứt nhựt đâu xa.
  Niệm Phật là niệm hồng danh Di Đà.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here